A última actividade de Igaciencia neste ano polo VIII día da Ciencia en Galego

Obradoiros de Inés Ben polo VIII día da Ciencia en Galego no CEIP de Cervo

Programa para pechar o mes ciencia en galego-Fontán.

 Coordenadas xeográficas

Diurnas, día soleado

1º Orientarse cun gnomon. A sombra máis curta, a do mediodía solar, coincide coa dirección Norte-Sur (sol está máis alto e ao sur; perpendicular E-O).

2º Orientarse cun reloxo analóxico. (Ollo, marcar hora solar).

Nocturnas, noite estrelada

A partir do movemento das estrelas cercanas ao horizonte. Desprazamento cara arriba, estamos mirando ao leste, cara abaixo-Oeste, á esquerda-Norte e á dereita-Sur.

Coa estrela Polar –localización a partir da Osa Maior ou de Cassiopea-.

 Coordenadas magnéticas

3º O baile das limaduras de ferro. Maxia?

Que observas? A que pensas que se debe? (Emitir unha hipótese). Como podemos comprobalo?

4º Parellas de imáns. Persecución… repulsión, atracción. Polos.

Técnica para converter agullas ou alfinetes en imáns (imantar e desimantar)

5º O compás (brúxula).

Observar o seu funcionamento:

Que sinala a súa agulla? Cal será a causa de que sempre se oriente da mesma maneira aínda que a xiremos?

A Terra, un gran imán. A ordenación das partículas no material que se imanta. Agulla cor-N.

O campo magnético terrestre interacciona coa agulla imantada do compás de maneira que sempre indica a dirección do polo norte magnético.
Observar como está construída. Cales son os elementos imprescindibles?

6º Orientarse. Construción dun compás.

Elixir o medio material que permita moverse sen demasiado rozamento: aire, auga (compás flotante-compás colgante)

Imán ou obxectos imantados. Soporte para apoiar - suxeitar os obxectos imantados de maneira que podan xirar.

Elección entre varios materiais soporte.

Determinar cal dos compases sinala o N con maior precisión.  Previo pegar cartolina na que, con axuda do compás, sinalamos N, S, E, O.

 Organización aula: 4 mesas situadas nas 4 esquinas con cadeiras, folio, lápiz e tesoira.   1 mesa no centro sen cadeiras e co material que se relaciona a continuación.

Materiais: 3-4 Agullas de coser lá, auga, un pouco de plastilina, cinta celo, 1 flexo ou lámpada de mesa, 1 ou 2 redondeis de diámetro semellante ao tamaño da agulla de lámina fina corcho branco. Arame de cobre, alfinete, corcho, 1 compás e 2 imáns

Recipientes: 3 platos fondos ou recipientes de bastante diámetro (mellor se son transparentes) ou bandexas corcho branco un pouco grandes. 2 Vasos altos e de boca ancha, ou tipo xerra.

A que vos apetece asistir?