17 obxectivos para transformar o noso mundo

Submitted by admin on Sáb, 09/18/2021 - 11:40

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sdgbookclub/

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/  O fin da pobreza

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/  Poñer fin á fame

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/ Garantir unha vida sana e promover o benestar para todos en todas as idades

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/ Garantir unha educación inclusiva, equitativa e de calidade e promover oportunidades de aprendizaxe durante toda a vida para todos

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/ Lograr a igualdade entre os xéneros e empoderar a todas as mulleres e as nenas

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/ Garantir a disponibilidade da auga e a súa xestión sostible e o saneamento para todos

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/energy/  Garantir o acceso a unha enerxía alcanzable, segura, sostible e moderna

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/ Promover o crecemento económico inclusivo e sostible, o emprego e o traballo decente para todos

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/infrastructure/  Construír infraestructuras resilientes, promover a industrialización sostible e fomentar a innovación

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/inequality/ Reducir a desigualdade en e entre os países

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/ Lograr que as cidades sexan máis inclusivas, seguras, resilientes e sostibles

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/  Garantir modalidades de consumo e produción sostibles

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/  Adoptar medidas urxentes para combater o cambio climático e os seus efectos

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/oceans/ Conservar e utilizar sostiblemente os océanos, os mares e os recursos mariños

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/biodiversity/ Xestionar sostiblemente os bosques, loitar contra a desertificación, deter e inverter a degradación das terras, deter a perda de biodiversidade

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/ Promover sociedades xustas, pacíficas e inclusivas

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/globalpartnerships/ Revitalizar a Alianza Mundial para o Desenvolvemento Sostible

 

Grupo Prisa