Innovación e educación: ser creativo con eTwinning

Submitted by admin on Sáb, 04/08/2023 - 12:18

https://school-education.ec.europa.eu/en/insights/news/etwinning-theme-year-2023-innovation-and-education-being-creative-etwinning

Tema eTwinning do ano 2023: Innovación e educación: ser creativo con eTwinning O tema eTwinning do ano 2023 xirará en torno á relación entre "Innovación" e "Educación".

Tema anual 2023 Coa adopción da Nova Axenda Europea de Innovación en 2022, a Comisión Europea está a situar a Europa na vangarda da nova onda global de innovación tecnolóxica profunda e start-ups. "A Nova Axenda Europea de Innovación garantirá que os innovadores, as empresas de nova creación e as empresas en expansión, e as súas empresas innovadoras, poidan converterse en líderes mundiais da innovación. Durante máis dun ano consultamos a partes interesadas como líderes do ecosistema de innovación, start-ups, unicornios, mulleres fundadoras, mulleres que traballan en empresas de capital, universidades e empresas. Xuntos, faremos de Europa unha potencia global para a innovación tecnolóxica profunda e as empresas de nova creación”, dixo Mariya Gabriel, comisaria de Innovación, Investigación, Cultura, Educación e Xuventude.

A educación está á vangarda desta ‘potencia’ europea, na que os innovadores do futuro, concretamente os estudantes, prepáranse para entrar nun mercado laboral altamente competitivo. Polo tanto, é de suma importancia que os profesores exploren o espectro completo de compoñentes de innovación, como a resiliencia, a identificación precoz das necesidades de aprendizaxe, a organización dinámica da aprendizaxe en grupo, as recomendacións de recursos educativos e o apoio coa orientación do alumnado.

A educación é fundamental para planificar, construír e implantar métodos de ensino innovadores, así como para fomentar o talento. A educación tamén xoga un papel fundamental no desenvolvemento, difusión e realización do potencial do coñecemento e da innovación. A innovación é multifacética, aínda que non sexa facilmente medible. A continuación móstranse algúns exemplos de innovación que eTwinning promoverá ao longo de 2023. Innovación Social nos Centros: facer espazos para as suxestións do alumnado sobre como adaptar os centros, dándolle máis peso á expresión e ás ideas do alumnado, e integrando máis as súas prioridades e necesidades.

Benestar mental e emocional nas escolas: reducindo o "peso" dun currículo estrito e aumentando a énfase nas conexións coa comunidade, o benestar do alumnado e do profesorado, e facendo fincapé nun enfoque creativo centrado no alumno, baseado nas competencias (idealmente un que vai da man do marco europeo LifeComp).

Innovación educativa: un retorno ao método socrático, creación e axuda aos estudantes a desenvolver as súas propias opinións, falar en público e actuar e imaxinar o seu propio futuro. As escolas deben axudar aos estudantes a desenvolver o pensamento crítico e a expresar as súas opinións creativas.

Isto non require ferramentas dixitais, senón tempo para discutir e pensar. Conexións con organizacións locais: a realización de actividades con organizacións locais pode ofrecer grandes oportunidades educativas e experiencias aos estudantes.

Comprometerse coa innovación e temas clave de innovación: (a intelixencia artificial e a realidade virtual son só algúns exemplos) e comprometerse con pautas éticas sobre a IA e o uso de datos no ensino e na aprendizaxe, pódese incorporar como acción ao Plan de Acción de Educación Dixital. A finais de 2023, debería quedar moi claro na Comunidade eTwinning que a innovación non só vai moito máis alá do uso da tecnoloxía na aula, senón que tamén inclúe a creatividade, o pensamento analítico, as habilidades para resolver problemas e a colaboración.

Un novo ano con novos horizontes está por diante: eTwinners, aproveitemos ao máximo. Sexa creativo con eTwinning!