Homenaxeados polo VI día da Ciencia en Galego

Dia (ou mes) da ciencia en Galego Celebramos este ano o ano Internacional da Luz

http://www.light2015.org/Home.html que ten un comité galego ail2015.laserphotonics.org/
e o ano internacional dos solos

http://www.fao.org/soils-2015/es/
que tamen conmemoran a USC, Sogama, etc...

http://xornal.usc.es/xornal/acontece/2015_01/noticia_0079.html
A idea é dedicarlle o ano 2015 á Luz e aos Solos:

Científicos universais Christian Huygens (1629-1695) o autor da teoría ondulatoria da luz e Max Planck (1848-1947) o autor inicial dos cuantos, que deu lugar á visión como paquetes da luz, resumindo deste xeito a dualidade onda-partícula da luz.

En canto a científicos galegos: a Facultade de Física propuxo hai un ano a Carlos Gómez-Reino Carnota, profesor da Facultade, pero pola banda do ano internacional dos solos temos a Isidro Parga Pondal que é universalmente considerado como símbolo do científico galego.

http://culturagalega.gal/albumdaciencia/detalle.php?id=284