Dous libros e un vídeo

Título
XI día da ciencia en galego

https://www.youtube.com/watch?v=VjaUxzoJnbU

Una conversación sobre la ciencia y la vida. Margarita Salas y María Blasco, científicas (e a Muller na Ciencia)

Os libros son libros en galego de Ernesto Viéitez Cortizo, o homenaxeado deste ano, sobre o castiñeiro e as súas

http://consellodacultura.gal/publicacion.php?id=372

enfermidades que podedes ler, baixándoo desa ligazón.

En cambio este outro libro, coordinado por Ernesto Viéitez, non o podes baixar, pero supoño que o poderás mercar.

A Natureza Ameazada  (Xea, Flora e Fauna en Perigo en Galicia)