O Ano International 2021 da ONU

Submitted by admin on Mar, 02/02/2021 - 23:52

The United Nations declared 2021 as the International Year of Peace and Trust,[2] the International Year of Creative Economy for Sustainable Development,[3] the International Year of Fruits and Vegetables,[4] and the International Year for the Elimination of Child Labour.[5]

As Nacións Unidas declararon o 2021 como o Ano Internacional da Paz e a Confianza, [2] o Ano Internacional da Economía Creativa para o Desenvolvemento Sostible,[3] o Ano Internacional das Froitas e Hortalizas, [4] e o Ano Internacional da Eliminación do traballo do Neno. [5]